over

wie is lia zondervan?

Ik stel me graag voor:

Mijn naam is Lia Zondervan, ik ben remedial teacher gespecialiseerd in rekenproblemen & ik geef ook advies aan het basisonderwijs.
Een ervaren leerkracht, gespecialiseerd in reken-, lees- en spellingproblemen en zeer geïnteresseerd in handschriftverbetering.
Een coach die vindt dat ook meerbegaafde kinderen recht hebben op inspirerend en uitdagend onderwijs.

Ik vind dat ieder kind recht heeft op een fijne basisschooltijd met goed onderwijs. Goed onderwijs is onderwijs dat ieder kind op het eigen niveau uitdaagt om te leren. Kinderen moeten dit onderwijs in principe binnen de eigen school kunnen krijgen. De eerst stap in het traject bestaat altijd uit het opsporen van hiaten en het maken van een handelingsplan. Dit geeft aan welke leerstof uw kind nog niet goed genoeg beheerst en wat de remedial teaching hieraan gaat doen.
Uitgangspunt is dat uw kind een degelijke basis moet krijgen. Als fundament waarop zowel de basisschool al het vervolgonderwijs veilig kunnen verder bouwen.