vraag

leerachterstand? spellingprobleem? slim? rekenprobleem?

Leerachterstand?

Ik ga met uw kind in gesprek en zoek uit waar de problemen zitten. Met lees-, reken- en /of spellingtoetsen probeer ik het niveau van uw kind te achterhalen ten opzicht van zijn leeftijdsgenootjes. Tevens observeer ik ondertussen het aanpakgedrag en registreer hiaten. Bij goed overleg met de school kunnen de schooltoetsen opgevraagd worden en met behulp van al deze gegevens een plan van aanpak (handelingsplan) geschreven. In overleg met de ouders wordt afgesproken wat er aangepakt gaat worden en op welke manier. Ook wordt de mogelijkheid van huiswerk en samenwerking met school besproken.

Spellingproblemen?

Na een uitgebreid instapdictee analyseer ik met welke categorieën uw kind moeite heeft. Het spellingniveau wordt bepaald en ik maak een handelingsplan voor uw kind. Soms maak ik een spiekschriftje waaraan uw kind steun kan ontlenen bij het werken in zijn eigen groep.

Voor het inoefenen van de moeilijke woorden en spellingregels maak ik zelf materialen om het oefenen aantrekkelijk te maken.

Slim?

Twijfelt u eraan of uw kind slimmer is dan zijn klasgenootjes, of presteert uw kind op een lager niveau dan u van hem /haar zou verwachten? Ik neem taal- en rekentoetsen af en ga met uw kind in gesprek. Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven, waar hun probleem ligt en waarmee ze uit te dagen zijn. Bij www.lerendbrein.nl heb ik de opleidingen gedaan tot Jungle Memory Coach en tot S.M.A.R.T.coach. Ook heb ik bij www.kernvisiemethode.nl de opleiding tot Kernvisiecoach gedaan. Ook www.snellerenisleukleren.nl kan een mogelijkheid bieden. Soms leren kinderen gewoon ANDERS. Graag zoek ik met u naar de weg waarop uw kind het best leert en onthoudt. Natuurlijk communiceer ik dit met de leerkracht van uw kind en coach ik uw kind en indien gewenst, ook zijn leerkracht.

Rekenproblemen?

Leren rekenen is als het bouwen van een huis, het fundament moet goed zijn. Ik ga met uw kind in gesprek en zo ontdekken we samen waarmee uw kind problemen heeft. Maar vooral ook, wat uw kind wel beheerst. Soms zijn kinderen faalangstig geworden door hun rekenproblemen. Ik leer kinderen enerzijds te oefenen, zodat hun “fundament” verbetert, en anderzijds hulpmiddelen te gebruiken, zodat ze zelf tot oplossingen kunnen komen. Zo bouw ik aan hun zelfvertrouwen.
Als Master SEN Dyscalculiespecialist geniet ik ervan, als kinderen aangeven rekenen weer leuk te zijn gaan vinden.